Kompletná obnova strechy kultúrneho domu – Podolie

SAD Poprad
22. júna 2016
Rekonštrukcia bytového domu, Martin
14. júla 2017

Realizácia

Komplexná obnova strešného plášťa


Lokalita

Podolie


Hodnota zákazky: 130 000 €
Kontaktná osoba: p. Valo

Galéria