Kompletná obnova strechy kultúrneho domu – Podolie

SAD Poprad
22. júna 2016
Rekonštrukcia bytového domu, Martin
14. júla 2017
SAD Poprad
22. júna 2016
Rekonštrukcia bytového domu, Martin
14. júla 2017

Realizácia

Komplexná obnova strešného plášťa


Lokalita

Podolie


Hodnota zákazky: 130 000 €
Kontaktná osoba: p. Valo

Galéria