Spoločnosť JG - STAVING PLUS, s.r.o. sa od svojho vzniku špecializuje na kompletné rekonštrukcie panelových a bytových domov. Počas svojho dlhoročného pôsobenia zrealizovala desiatky kompletných rekonštrukcií domov, pričom za ich kvalitným prevedením vždy stojí tým odborníkov. .

Profesionálne stavebné práce

Spoločnosť JG - STAVING PLUS, s.r.o. sa od svojho vzniku špecializuje na kompletné rekonštrukcie panelových a bytových domov. Počas svojho dlhoročného pôsobenia zrealizovala desiatky kompletných rekonštrukcií domov, pričom za ich kvalitným prevedením vždy stojí tým odborníkov. Naši pracovníci sú školení špecialisti ako na inžiniersku činnosť, cez prípravné práce, tak na samotnú realizáciu prác a odborné vedenie celého priebehu zákazky. Spoločnosť si kladie dôraz predovšetkým na skúsenosť svojich odborníkov, na ich tímovú spoluprácu so spoločným cieľom kvalitne vykonaného diela. Aj preto je práve slovné spojenie STAVIAME NA SKÚSENOSTIACH základným ideovým pilierom spoločnosti.


Rekonštrukcie bytových domov

Manažérsky sa podieľame na rekonštrukcii značného počtu bytových domov v Banskobystrickom, Nitriansom, Žlinskom aj v Trenčianskom kraji. Rekonštrukcie sú profesionálne manažované realizované z komerčných úverov, z dotácii MVRR na odstránenie systémových porúch, Štátneho fondu rozvoja bývania a zo štrukturálnych fondov EÚ, čo poukazuje na firmu JG – STAVING Plus, s.r.o. ako dôveryhodného partnera. Vlastníme Licenciu na zhotovovanie certifikovaného tepelnoizolačného systému weber.therm Terranova, Exclusive a iných systémov výrobcu Saint-Gobain Weber Terranova, spol . s r. o.

Samotná rekonštrukcia spočíva v stavebnom prieskume, ktorý určí rozsah opráv a ich poradie, následne v kompletnom prevedení sanačných opatrení obvodového plášťa (zateplenie, výmena okien a dverí), rekonštrukciu strešného plášťa, lodžií a balkónov a ďalej potom tiež v obnove spoločných priestorov objektu, výmene rozvodov SV, TÚV a elektroinštalácií.


V rámci dlhoročného a skúseného pôsobenia spoločnosti v oblasti kompletných rekonštrukcií štandardne zaisťujeme:

 • projektové práce, vypracovanie podkladov pre stavebné konanie, vybavovanie záborov
 • statické posúdenie objektov
 • energetický audit, preukaz energetickej náročnosti budovy
 • opravy a sanácie chýb súvisiacich so statikou objektu
 • zateplenie fasády domu
 • rekonštrukcie, opravy a zateplenie plochých striech
 • opravy pivničných priestorov
 • rekonštrukcie balkónov a lodžií
 • opravy zábradlia a iné zámočnícke práce
 • sanácie lodžií, oprava hydroizolácií a dlažieb, zasklievanie lodžií
 • výmena okien vrátane medziokenných vložiek, dverí a riešenia vstupných priestorov
 • výmeny rozvodov teplej a studenej vody, elektrorozvodov a požiarnych rozvodov
 • vonkajšie a vnútorné omietky, maľby a nátery
 • poradenstvo pri kombinácii rôznych zdrojov komerčného financovania a financovania ŠFRB
 • odborná pomoc pri vybavovaní dotácií a rôznych zdrojov štátnej pomoci

V prípade výberu spoločnosti JG-STAVING PLUS s.r.o. Vám ponúkame nasledujúce benefity:

 • preplatenie reálnych nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie
 • inžiniersku činnosť - vybavenie stavebného povolenia (resp. ohlásenie stavebných úprav)
 • kompletizácia a vybavenie úveru v prípade potreby financovania stavby
 • estetickú úpravu okolia stavby po ukončení rekonštrukcie


Jozef Goral


Osvedčenia a certifikáty

Spoločnosť JG-STAVING Plus, s.r.o. disponuje Osvedčením na používanie produktov spoločnosti STOMIX a montáž tepelnoizolačných systémov (ETICS) stomixTHERM alfa a stomixTHERM beta.

Osvedčenie bolo udelené spoločnosti JG – STAVING Plus na základe absolvovania školenia, ktorého súčasťou bolo zoznámenie s technickou dokumentáciou k jednotlivým výrobkom a systémom. Predmetom školenia bola tiež praktická ukážka aplikácie výrobkov a systémov.

Prejsť na zoznam certifikátov

Dlhodobá spolupráca

Spoločnosť dlhodobo spolupracuje s obchodnými partnermi, ako sú: I.K.M. REALITY- STAVING Banská Bystrica, a. s., STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Team, s.r.o., EUROVIA s.r.o., VODOREAL s.r.o., Rock-Build, s.r.o. atď.

Naša stavebná firma je tu pre vás

Ak máte záujem o rekonštrukciu bytu alebo rekonštrukciu domu, neváhajte a kontaktujte nás. Vypočujeme Vás a na požiadanie Vám vypracujeme cenovú ponuku spolu s potrebnými informáciami.

Sme k dispozícii: Pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hod.

0903 991 660 - kancelária

0911 991 660 - p. Jozef Goral